SKOLEÅRET 2017 - 2018

Søknader om leie av kommunale idrettsanlegg skoleåret 2017-2018 (21.08.2017 - 22.06.2018). Søknad må leveres elektronisk.

Dette gjelder: Gymsaler, Brannstasjonen, Idrettshallen og Atlanterhavsbadet.

Søknadsskjema er lagt ut på http://www.kristiansund.kommune.no/06-selvbetjening/

Søknadsfrist: 21. mai.

For spørsmål: 71 57 51 40