Vanngymnastikken er tilpasset Revmatikere, Bekhterew og Giktpasienter

Det er noen restriksjoner pga. covid-19:

  • Max antall deltagere - 20 personer.
  • Avstand på 1 m skal holdes under aktivitet og på kanten.