KSK: svømmeskole

Hver onsdag *

* - unntatt skoleferier og stengte dager