Vanngymnastikken er tilpasset Revmatikere, Bekhterew og Giktpasienter