Vanntrimmenn er tilpasset alle som vil ha litt organisert og sosial fysisk aktivitet

Deltakere i vanntrimmen kan trene i varmebassenget (uten instruktør) og bruke CD-spiller.

Pris er redusert.

Vi beklager dette!