Velkommen til å feire farsdagen hos oss på søndag 10.november!

Vi ønsker å gjøre det ekstra godt for far og hele familien!

Program 10. november 2019:

kl. 11.00-15.30 Funballz er tilgjengelig i idrettsbassenget
kl. 12.00 Skliekonkurranse for de minste (1–7 år),
treffe idealtid på 13 sec.
Barn kan delta med en av foresatte.
kl. 13.00 Skliekonkurranse for alle, treffe idealtid på 11 sec.
kl. 14.00 Skliekonkurranse for alle, beste tid