Velkommen til å feire farsdagen hos oss på søndag 11.november!

Vi ønsker å gjøre det ekstra godt for far og hele familien!

Program 11. november 2018:

kl. 11.00-16.00 Funballz er tilgjengelig i idrettsbassenget
kl. 11.00 Skliekonkurranse for de minste (1–7 år),
treffe idealtid på 23 sec.
Barn kan delta med en av foresatte.
kl. 12.00 Skliekonkurranse for alle, treffe idealtid på 12 sec.
kl. 13.00 Skliekonkurranse for alle, beste tid
kl. 14.00 Skliekonkurranse for de minste (1–7 år),
treffe idealtid på 19 sec. 
Barn kan delta med en av foresatte.
kl. 15.00 Skliekonkurranse for alle, treffe idealtid på 15 sec.
kl. 16.00 Skliekonkurranse for alle, beste tid.