Alle er velkommen til våre grupper i varmebassenget: "Vanngymnastikk" og "Vanntrimmen"

Trening: høst - vinter 2019

  • Vanngymnastikk på tirsdager kl. 12.00-13.00
    start 3.september - avslutning 10.desember
  • Vanntrimmen på torsdager kl. 12.00-13.00
    start 5.september - avslutning 12.desember