På grunn av byggingen av den nye Atlanten Stadion

På grunn av byggingen av den nye Atlanten Stadion blir det ikke mulig å gå via Atlanten Idrettspark. 

Midlertidig gangvei er gjennom Atlanten Stadion og Nordvesthallen (se den røde linjen på tegningen).

Se på tegning i PDF