På grunn av byggingen av den nye Atlanten Stadion

På grunn av byggingen av den nye Atlanten Stadion blir det ikke mulig å gå via Atlanten Idrettspark. 

Ny midlertidig gangvei går bak Nordvesthallen (se den røde linjen på tegningen).

Se på tegning i PDF