5 heldige får 5 fribilletter hver!

Tusen takk alle som deltok i vår brukerundersøkelse (109 deltakere)!

Resultater:

1. Hvorfor besøker du Atlanterhavsbadet?

 • Organisert trening - 15 %
 • Actic - 11 %
 • Fritid - 74 %

2. Hvordan vurderer du service i resepsjon?

 • Bra - 94 %
 • Middels - 6 % 
 • Dårlig - 0 %
 • Vet ikke - 0%

3. Hvordan vurderer du svar på e-post / telefon?

 • Bra - 48 %
 • Middels -  5 %
 • Dårlig - 0 %
 • Vet ikke - 47 %

4. Hvordan vurderer du service i Atlanten Cafe?

 • Bra - 86 %
 • Middels - 7 %
 • Dårlig - 0%
 • Vet ikke - 7 %

5. Hvordan vurderer du service av livreddere?

 • Bra - 79 %
 • Middels - 6 %
 • Dårlig - 0 %
 • Vet ikke - 15 %

6. Hvordan vurderer du renhold i resepsjon/vestibyle?

 • Bra - 96 %
 • Middels - 3 %
 • Dårlig - 1 %
 • Vet ikke - 0 %

7. Hvordan vurderer du renhold i garderober?

 • Bra - 64 %
 • Middels - 34 %
 • Dårlig - 2 %
 • Vet ikke - 0 %

8. Hvordan vurderer du renhold i badet?

 • Bra - 81 %
 • Middels - 19 %
 • Dårlig - 0%
 • Vet ikke - 0%

9. Hvordan vurderer du renhold i våt delen i Atlanten Cafe?

 • Bra - 79 %
 • Middels - 10 %
 • Dårlig - 0 %
 • Vet ikke - 11 %

10. Hvordan vurderer du renhold i tørr delen i Atlanten Cafe?

 • Bra - 84 %
 • Middels - 8 %
 • Dårlig - 1 %
 • Vet ikke - 7 %

11. Hvordan vurderer du renhold i solarium?

 • Bra - 29 %
 • Middels - 2 %
 • Dårlig - 0 %
 • Vet ikke - 69 %

12. Hvordan vurderer du renhold i utenfor hovedinngangen?

 • Bra - 80 %
 • Middels - 16 %
 • Dårlig - 0 %
 • Vet ikke - 4 %

13. Hvordan vurderer du renhold på parkeringsplassen?

 • Bra - 77 %
 • Middels - 17 %
 • Dårlig - 2 %
 • Vet ikke - 4 %