Tirsdagstrimmen

Til disposisjon:

  • ACTIC stiller sine apparater til disposisjon for de som har betalt for det kl. 12.00 – 13.30
  • 4 saler i idrettshallen kl. 13.30 – 14.30
  • Varmebassenget i Atlanterhavsbadet kl. 14.30 – 15.30 (reservert, unntatt i skoleferier og stengte dager)

Instruktør på tirsdagstrimmen er Olaug Hjelkrem

Servering i Atlanten Café