Sommervikarer

Atlanterhavsbadet har behov for vikarer/ekstrahjelp sommeren/skoleåret 2020-2021 ved bad og resepsjon (dag, kveld og helg).

Atlanten idrettspark er en avdeling i Kulturenheten som består av Atlanterhavsbadet, Atlanten Cafe, idrettshall og uteseksjonen. For ytterligere informasjon se www.atlanterhavsbadet.no

Arbeidsoppgaver

Som servicemedarbeider i badet består arbeidsoppgavene av

 • Kundebehandling
 • Vakthold ved bassengene
 • Monitorvakt
 • Daglig renhold
 • Enkelt vedlikeholdsarbeid

Som servicemedarbeider i resepsjon/café består arbeidsoppgavene av

 • Kundebehandling
 • Salg
 • Tilberedning av mat
 • Daglig renhold

Kvalifikasjoner

 • Gode fremstillingsevner, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe i team
 • Livreddere må være over 18 år
 • Alle må bestå livredderprøven som innebærer å:
  • gjennomføre dykking på 4 meters dyp
  • svømme 500 meter på magen og 200 meter på rygg

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ønsker personer som er:

 • Serviceinnstilte og positive
 • Arbeidsvillige og engasjerte
 • Fleksible
 • Datakyndige

Øvrige vilkår
Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.
Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.
Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.