Åpningstider i juleferie 2022

Våre åpningstider fom. torsdag 22.des 2022 tom. mandag 02.jan 2023
  • Torsdag 22.12: kl. 10:00 – 21:00
  • Fredag 23.12: kl. 10:00 - 14:00
  • Lørdag 24.12 - mandag 26.12: stengt
  • Tirsdag 27.12 - fredag 30.12: kl. 10:00 – 18:00   
  • Lørdag 31.12 - søndag 1.01: stengt
  • Mandag 2.01: kl. 10:00 - 21:00

Vanlige åpningstider fom. tirsdag 3.januar 2023.

Det gjelder priser for "Lørdag & Søndag" i hele juleferien.