Norodd svømmeopplæring ( halve Bølgebasseng )

Norodd svømmeopplæring  ( halve Bølgebasseng )

Hver mandag *

* - unntatt skoleferier og stengte dager