Årskort

Priser 2020 (gjelder fom. 1.januar 2020)

Gyldig i 1 år fra kjøpsdato Priser i kroner

Årskort Atlanterhavsbadet

(voksen, ungdom, barn 3-9 år)

3 200,00

Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg (mer info)

Informasjon:

- Årskortkort er personlig.
- Årskortkort kan brukes av kun den personen kortet er registrert på.

PS.: Ingen rabatt gjelder.

Våre åpningstider uke 48.

Mandag 14:00 - 21:00
Tirsdag 06:30 - 08:30, 10:00 - 21:00
Onsdag 10:00 - 21:00
Torsdag 06:30 - 08:30, 10:00 - 21:00
Fredag 10:00 - 21:00
Lørdag 10:00 - 18:00
Søndag 10:00 - 18:00

MB = Morgenbad hver tirsdag og torsdag fra 06:30 - 08:30