Kjøp av armbånd / kort

- Kunde betaler kr. 100,00 ved første kjøp

- Kunde kan bruke (fylle på) kortet sitt flere ganger uten ekstra kostnader

- Mistet kort erstattes av kunde (kunde betaler kr. 100,00 for nytt kort)

Våre åpningstider uke 15.

Mandag 10:00 - 21:00 (Påskeferie)
Tirsdag 06:30-08:30,10:00-21:00 (Påskeferie)
Onsdag 10:00 - 18:00 (Påskeferie)
Torsdag 10:00-18:00 (Påskeferie)
Fredag 10:00 - 18:00 (Påskeferie)
Lørdag 10:00 - 18:00 (Påskeferie)
Søndag 10:00 - 18:00 (Påskeferie)

MB = Morgenbad hver tirsdag og torsdag fra 06:30 - 08:30