Lekeplass for de minste i familien!

Barnebassenget har en hval (fontene), en liten sklie for de minste og en del flyteleker.