Priser i Atlanterhavsbadet

 • Vi reduserer priser på hverdager (unntatt skoleferier) på grunn av utleie i våre bassenger.

 • På lørdager, søndager og i skoleferier er bassenger tilgjengelig for våre badegjester og utleie er redusert. Derfor gjelder det priser for "Lørdag & søndag (skoleferier)" i alle skoleferier (høst- / jule- / vinter- / påske- / sommerferie).

 • Ved minimum en voksen og et barn (barn 0-2 år / barn 3-9 år / ungdom 10-17 år) gis 10% familierabatt på enkeltbilletter.

Vi minner om:

 • Billettsalget avsluttet 1 time før stengetid
 • Badetiden slutter 30 min. før stengetid (da skal alle gjester gå i dusj / garderobe)
 • Gjester må forlate anlegget innen stengetid
 • Barn fra 0 - 9 år skal ha følge av badende voksen over 16 år
 • Badebleie er inkludert i billettprisen for barn fra 0 - 2 år
 • Studenter må vise studentbevis for å kunne få studentpris
 • Ledsagerbevis må fremvises for å få gratis billett for ledsager
 • Siste time begynner 1,5 time før badet stenger
 • "Lørdag & Søndag" priser gjelder i alle skoleferier (sommer-, høst-, jule-, vinter- og påskeferie)