Kjøp av armbånd / kort

  • Kunde betaler kr. 100,00 ved første kjøp
  • Kunde kan bruke (fylle på) kortet sitt flere ganger uten ekstra kostnader
  • Mistet kort erstattes av kunde (kunde betaler kr. 100,00 for nytt kort)