Avtalegiro

Løpende avtalegiro, beløp per måned

Priser i kroner

Avtalegiro voksen

315,00

Avtalegiro honnør, student, ungdom, barn 3–9 år

280,00


Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg. For mer informasjon se: https://www.atlanterhavsbadet.no/priser/kjop-av-armband-kort/


Viktig informasjon om Avtalegiro

  • Avtalegiro er en personlig avtale, og kortet kan brukes av kun den personen som er bruker i avtalen.

  • Ved signering av avtalegiro betales første måned i resepsjon. Kunde skal få kopi av sin signerte avtalen. All informasjon står i avtalen.

  • Avtalegiro har bindingstid på 12 mnd. fra avtaleinngåelsen.

  • Ved eventuelle endringer skal gis beskjed til post@atlanterhavsbadet.no

  • Oppsigelse gjøres skriftlig til post@atlanterhavsbadet.no eller ved utfylling av skjemaet i resepsjon

PS.: Ingen rabatt gjelder.