Klippekort

Priser 2020 (gjelder fom. 1.januar 2020)

10 klipp (gyldig i 2 år fra kjøpsdato)

Priser i kroner

Klippekort Atlanterhavsbadet

(voksen, ungdom, barn 3–9 år)

990,00

Klippekort voksen

1260,00

Klippekort "Barn 0–2 år"

550,00


Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg (mer info)


Informasjon

Endring fom 12.10.2020

  • Klippekort er personlig, og må registreres på et navn.
  • Klippekort kan ikke brukes av familien, venner eller andre.
PS.: Ingen rabatt gjelder.