Klippekort

10 klipp (gyldig i 2 år fra kjøpsdato)

Priser i kroner

Klippekort voksen

1320,00

Klippekort honnør, student, ungdom, barn 3–9 år

1035,00

Klippekort "Barn 0–2 år"

550,00


Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg. For mer informasjon se: https://www.atlanterhavsbadet.no/priser/kjop-av-armband-kort/


Informasjon

 

  • Klippekort er personlig, og må registreres på et navn.
  • Klippekort kan ikke brukes av familien, venner eller andre.
PS.: Ingen rabatt gjelder.