Årskort

Priser 2021 (gjelder fom. 1.januar 2021)

Gyldig i 1 år fra kjøpsdato

Priser i kroner


Årskort Atlanterhavsbadet
(ungdom, barn 3-9 år)

 3 400,00

Årskort voksen, honnør, student

3 850,00


Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg (mer info)


Informasjon

  • Årskortkort er personlig.
  • Årskortkort kan brukes av kun den personen kortet er registrert på.
PS.: Ingen rabatt gjelder.