Årskort

Gyldig i 1 år fra kjøpsdato

Priser i kroner

Årskort voksen

4 030,00

Årskort honnør, student, ungdom, barn 3-9 år

3 560,00


Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg. For mer informasjon se: https://www.atlanterhavsbadet.no/priser/kjop-av-armband-kort/


Informasjon

  • Årskortkort er personlig.
  • Årskortkort kan brukes av kun den personen kortet er registrert på.
PS.: Ingen rabatt gjelder.