Felles Tepedarium / Finsk Badstu

Felles Tepedarium / Finsk Badstu er en del av velværeavdelingen. Her føler du virkelig at kroppen får ro!

 Felles Tepedarium / Finsk Badstu

Fin "begynnerbadstue" eller som vanlig Fins Badstu.

Avspenningsbad med farget lys og avslappende musikk.

Lyssettingen skifter hvert 5. munutt mellom rødt, gult, grønt og blått (spektralfargene):

  • Rødt / gult - oppkvikkende
  • Grønt / blått - beroligende / harmoniserende

Anbefalt oppholdstid - 20 munitt, slik at du får effekten av alle fargene.

Fakta om Finsk Badstua

  • Temperatur er + 75 - 85 °C
  • Fugtighet er 10 %
  • Anbefalt oppholdstid er 20 min
  • Tilgjengelig i åpningstider til Atlanterhavsbadet

Varsel

Ikke hell bassengvann over badstuovnen, det vil forårsake klorider i luften som er helseskadelige.

Strømkanal

Strømkanalen er en kraftig virvel som går rundt sittegrotte, og er en del av bølgebassenget