Idrettsbasseng

Idrettsbassenget med stupeanlegg og den lille vannsklia er en del av idrettsavdelingen

Idrettsbasseng

Idrettsbassenget har plass for 6 svømmebaner a 2 meter bredde som gir mulighet til å arrangere norgesmesterskap.

Den grunnedelen av bassenget passer bra for svømmeopplæring, og den dypedelen er tilpasset stuping.

Fakta om idrettsbassenget

  • Idrettsbassenget er 12,5 x 25 meter
  • Grunnedelen går fra 0,9 til 1,7 meters dybde
  • Dypedelen er på 4 meters dybde
  • Vanntemperatur er + 27°C
  • Har 6 svømmebaner