Vi inviterer alle som er interessert i stuping / hopping å bruke stupeanlegget!

- 1 og 3 meter kan være åpen samtidig

- 5 meter åpnes etter forespørsel, og kan være åpen samtidig med den lille vannsklia