Stupeanlegg

Vi inviterer alle som er interessert i stuping / hopping å bruke stupeanlegget!

Stupeanlegg
  • 1 og 3 meter kan være åpen samtidig
  • 5 meter åpnes etter forespørsel, og kan være åpen samtidig med den lille vannsklia

Fakta om stupeanlegg

  • Sviktbrett på 1 og 3 meters høyde
  • Plattform på 3 og 5 meters høyde

Strømkanal

Strømkanalen er en kraftig virvel som går rundt sittegrotte, og er en del av bølgebassenget

Idrettsbasseng

Idrettsbassenget med stupeanlegg og den lille vannsklia er en del av idrettsavdelingen.