Parkering

Vi har gjesteparkering ved Atlanten Idrettspark, der har vi også 5 El-bil ladere.

Det er gratis parkering, men feil parkering medfører bot.


Vilkår for parkering og ferdsel:

Det er gratis parkering ved Atlanten Idrettspark, men feil parkering medfører bot

  1. Parkering utenfor skiltede / merkede P-plasser er forbudt
  2. Parkering er bare tillatt med spesiell P-tillatelse
  3. Overtredelse av vilkårene kan medføre kontrollavgift og fjerning av kjøretøy. Fører er ansvarlig for kontrollavgiften og kostnader ved fjerning og forvaring av kjøretøy
  4. Parkering og ferdsel skjer på eget ansvar
  5. "Standardvilkår for privat parkeringsregulering" gjelder. Se eget oppslag på

    Nettsiden til Parkeringsklagenemnda (parkeringsklagenemnda.no)

  6. Ved parkering og ferdsel på dette område anses disse vilkårene akseptert