Skolesvømming

Skolesvømming inngår i "gym-faget" på barne- og ungdomsskolen.

Svømmedyktighet er livreddende kunnskap!

Atlanterhavsbadet har dyktige  instruktører (svømmelærere), og har all svømmeopplæring for elever på barne- og ungdomsskolene i kommunen.

Instruktørene våre samarbeider tett med skolene om svømmeopplæringen.


Informasjon for gjester:

  • Vi har en bane tilgjengelig for de som ønsker å svømme mellom kl. 10:00 - 13:30
  • Mellom kl. 11:30 - 12:15 er hele idrettsbassenget ledig for publikum

Antall undervisningstimer i svømming:

3.trinn: 4 økter á 2 skoletimer, vanntilvenning (høstsemester)

3.trinn: 12 økter á 2 skoletimer, svømmeopplæring (vårsemester)

6.trinn: 12 økter á 2 skoletimer, svømmeopplæring og livredning

8.trinn: 8 økter á 2 skoletimer, svømmeopplæring og livredning