Avtalegiro

Priser 2020 (gjelder fom. 1.januar 2020)

Løpende avtalegiro, beløp per måned Priser i kroner

Avtalegiro Atlanterhavsbadet

(voksen, ungdom, barn 3-9 år)

260,00

Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg (mer info)

PS.: Ingen rabatt gjelder.

Viktig informasjon om avtalegiro:

- Avtalegiro er en personlig avtale, og kortet kan brukes av kun den personen som er bruker i avtalen.

- Ved signering av avtalegiro betales første måned i resepsjon. Kunde skal få kopi av sin signerte avtalen. All informasjon står i avtalen.

- Avtalegiro har bindingstid på 12 mnd. fra avtaleinngåelsen.

- Ved eventuelle endringer skal gis beskjed til post@atlanterhavsbadet.no

- Oppsigelse gjøres skriftlig til post@atlanterhavsbadet.no eller ved utfylling av skjemaet i resepsjon.

Våre åpningstider uke 48.

Mandag 14:00 - 21:00
Tirsdag 06:30 - 08:30, 10:00 - 21:00
Onsdag 10:00 - 21:00
Torsdag 06:30 - 08:30, 10:00 - 21:00
Fredag 10:00 - 21:00
Lørdag 10:00 - 18:00
Søndag 10:00 - 18:00

MB = Morgenbad hver tirsdag og torsdag fra 06:30 - 08:30