Klippekort

Nye priser fom. 1.januar 2018

10 klipp

(gyldig i 2 år fra kjøpsdato)

Priser i kroner

Klippekort Atlanterhavsbadet

(voksen, ungdom, barn 3-9 år)

   870,00

Klippekort "Barn 0 - 2 år"

   500,00

Kjøp av armbånd / kort kommer i tillegg (mer info)

Informasjon:

- Klippekort er ikke personlig, men registreres på et navn.
- Klippekort kan brukes av hele familien, venner eller andre.

PS.: Klippekort 25 klipp er utgått fom. 1.januar 2018.

PS.: Ingen rabatt gjelder.

Våre åpningstider uke 43.

Mandag 14:00 - 21:00
Tirsdag 06:30 - 08:30, 10:00 - 21:00
Onsdag 10:00 - 21:00
Torsdag 06:30 - 08:30, 10:00 - 21:00
Fredag 10:00 - 21:00
Lørdag 10:00 - 18:00
Søndag 10:00 - 18:00

MB = Morgenbad hver tirsdag og torsdag fra 06:30 - 08:30